Naposledy aktualizováno: 07.01.2021 11:56:33
Na úvodní stranu

MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA SBĚŘ

Knihovna je od dubna 2017 umístěna

v budově bývalé školy č.p. 94

 

OBRÁZEK : knihovna_budova_byvale_skoly.jpg

Ano, to je ta budova, to je ten dům,  pár metrů od hlavní silnice.

 

Knihovna obce Sběř se na jaře roku 2017 společně s obvodním úřadem přestěhovala do přízemí pravé části budovy bývalé školy.

Tato budova stojí ve Sběři od roku 1893. Byla vystavěna na pozemku, který tehdy vlastnil starosta ve Sběři a zároveň předseda školní rady, František Kazda. Jeho potomci žijí v obci dodnes.

V budově školy býval kdysi i žňový útulek (opatrovnické zařízení pro děti z rolnických rodin po dobu sezónních zemědělských prací), potom zde sídlila mateřská škola. V současné době je v levé části budoby v přízemí hospoda.

Ze Sběři i z Velešic je do knihovny blízko, z Hrobičan jsou to dvě zastávky autobusem.

 

Napsali o nás:

Jičínský deník 9.11.2011

Knihovna ve Sběři je kulturním centrem

 

Sběř – Dnes navštívíme Obecní knihovnu ve Sběři.

Knihovna ve Sběři.Autor: DENÍK/Archiv

http://jicinsky.denik.cz/kultura_region/jcknihovny-sber20111109.html

 

Místní knihovna sídlí v budově obecního úřadu, kde má vyčleněnou samostatnou místnost. Zařízení plní funkci informačního a kulturního centra v obci. Na výběr je zde přes 400 svazků vlastního knižního fondu, který je doplňován o novější knihy z výměnného souboru Knihovny V. Čtvrtka v Jičíně. Ty jsou sem dováženy pravidelně dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim. Obyvatelstvo je o tom následně informováno prostřednictvím místního rozhlasu.
Mezi čtenáři je zájem především o romány, knihy o přírodě, zahrádce, rybaření apod. Děti si zase rády půjčují obrazové encyklopedie. Nejstarší čtenářce je přes 90 let a nejraději čte příběhy od české spisovatelky Vlasty Javořické.
Do knihovny byl v r. 2006 zaveden internet. Ten slouží hlavně dětem, které ho využívají při hledání informací ke svým referátům do školy. Poplatky se vybírají pouze za tisk, platí se 2 Kč za 1 stránku. Půjčování a internet je v knihovně zdarma.
Knihovnice Renata Preiszlerová působí v knihovně od r. 2009. „Pokud někdo potřebuje dokument, který nemáme, jsem ochotná ho ještě ten den objednat v jičínské knihovně a kniha je dostupná ve většině případů již další den,“ dodává.
Knihovnu mohou uživatelé navštěvovat každou středu od 15 do 17 hodin.

Lenka Knapová Zdroj: http://jicinsky.denik.cz/kultura_region/jcknihovny-sber20111109.html